Jak przygotować się do matury z matematyki?

“Królowa nauk” to przedmiot, którego obawia się największa liczba maturzystów. Matematyka straszy wzorami, szerokim zakresem materiału oraz logiką. Na szczęście nawet ją można poskromić, a wystarczy do tego odpowiedni plan działania.

“Solidne” zaplecze to podstawa

Wielu maturzystów pyta o to, jak zdać maturę z matematyki (https://www.taniaksiazka.pl/jak-zdac-mature-z-matematyki-na-poziomie-rozszerzonym-dariusz-kulma-p-806657.html)? Na samym początku należy określić swoje mocne oraz słabe strony. Niektórzy pewnie czują się w geometrii, inni intuicyjnie rozumieją prawdopodobieństwo. Kwestiom niezrozumiałym powinno poświęcić się najwięcej czasu. Niezbędny będzie również wybór dobrego podręcznika.

Szeroki zakres materiału sprawia, że ciężko przyswoić go wyłącznie na lekcjach. Dlatego nauczyciele stosują dwa podejścia: stawiają na samodzielną pracę uczniów w domu albo nękają ich obszernymi pracami domowymi.

Solidny podręcznik musi zawierać wytłumaczenie zadań na przykładach. Dobrze, aby miał przy tym przejrzysty podział. Tak, aby uczeń mógł rozwiązywać podobne tematycznie problemy.

Schematy działania wypracowuje się rutyną

Uczniowie nie lubią matematyki, bo opiera się na logicznym myśleniu oraz schematach. Nie da się ich poznać bez uprzedniego rozwiązania zadań. Ilość przykładów jest kluczowa. Maturzysta zdobywa po pewnym czasie rutynę i wie, jak zachować się przy napotkanym problemie.

Przed maturą warto przerobić zadania z lat ubiegłych. Ich struktura jest bardzo podobna. Arkusze można znaleźć w Internecie, podobnie jak rozwiązania do nich. Nie znaczy to jednak, że należy je traktować wyłącznie jako ciekawostkę. Egzamin powinno się przerobić we własnym zakresie, aby sprawdzić aktualny poziom wiedzy.

Nie zapomnieć o logice

Największy postrach wśród uczniów “sieją” zadania z treścią. Matura składa się jednak z zadań otwartych oraz zamkniętych.

Warto wyrobić sobie nawyki logicznego myślenia. Niewiele osób wie o tym, że czasami poprawną odpowiedź po prostu widać. Metoda dedukcji oraz eliminacji pozwala na szybkie poznanie rozwiązania bez procesu liczeniowego. W jaki sposób? Na zadanie spogląda się „od końca” i podstawia kolejne warianty odpowiedzi. Często dwie z nich są skrajnie niepasujące.

Praca z tablicą wzorów

Kolejną ważną umiejętnością praktyczną jest nauka pracy z tablicą wzorów. Jest ona dostępna na maturze i zawiera kluczowe informacje z perspektywy egzaminu. Niestety, ale uczniowie rzadko spoglądają na podpowiedzi, które są im wprost udostępnione.

Wynika to głównie z niewiedzy. Na zajęciach nauczyciel podaje konkretną metodę obliczeniową i nie zwraca uwagi na źródło jej pozyskania. Efekty można zauważyć po krótkiej obserwacji maturzystów. Niektórzy uczniowie w ogóle nie otwierają tablic albo też rozpaczliwie szukają w nich odpowiedzi.

Szkoła - obraz autorstwa user18526052 - pl.freepik.com